FAQ

Proč?

 • Rozjet něco nového
 • Zvýšit prodej
 • Být víc vidět
 • Zvýšit hodnotu značky
 • Odlišit se od konkurence
 • Vypadat dobře
 • Inovace
 • Emoce
 • Proces
 • Hodnota
 • Jedinečnost

  Statistiky potvrzují, že dobrý design zvyšuje vnímanou hodnotu produktu nebo služby o 5–30 % oproti konkurenci.
 • Vyhozené peníze
 • Amaterismus
 • Zbytečnost

  Dobrý designér je klientovi partnerem, jehož úkolem je najít řešení problému nebo situace.
 • Skicovné
 • Autorský honorář
 • Licence
 • Succes fee
 • Tantiéma

  Největší hodnotu má tvůrčí přínos autora, idea, která táhne.
 • Konkurenceschopnost
 • Přidanou hodnotu
 • Prestiž
 • Nové zákazníky
 • Zviditelnění

  Design není jen to, jak nějaká věc vypadá a jaký vzbuzuje pocit. Design je to, jak ta věc funguje.
  -Steve Jobs
 • Designéra
 • Dobrou radu
 • Najít společnou řeč
 • Systematický postup
 • Trpělivost a čas

  Dobře napsané zadání šetří čas i peníze a snižuje riziko vydání se špatným směrem.

Poptání > Zadání > Nabídka > Design > Realizace

 • Co děláte a proč?
 • Jak vypadá váš zákazník a jak se chová?
 • Jak to má fungovat?
 • Jak to mají cílové skupiny vnímat?
 • Jaké jsou vaše specifické znaky?
 • Jak vypadá konkurence?
 • Čím se vymezujete vůči konkurenci?
 • Jaká je vaše filozofie?
 • Jaké jsou vaše vize a hodnoty, které máme vyjadřovat?
 • Jaká jsou klíčová slova, která vyjadřují vás nebo vaše produkty a služby?
 • Jaký je stávající výchozí stav a jak si představujete cílový stav po realizaci změn?
 • Jaké lidské a charakterové vlastnosti je možné přiřadit vám a vašim produktům a službám?
 • Kolik na to máte?
 • Jak dlouho to může trvat?
 • Jak to budeme měřit?
 • Jaká strategie ochrany prostřednictvím ochranných známek a průmyslových vzorů?