Zásady zpracování osobních údajů.

Kdo je subjekt údajů? 

Subjektem údajů jste vy, kdo přijdete na moje webové stránky a nějaké údaje mi o sobě sdělíte.

Co všechno jsou osobní údaje? 

Osobní údaje jsou všechny informace o identifikovaném, nebo neidentifikovaném návštěvníkovi mých webových stránek. Identifikovaný návštěvník je každá fyzická osoba, kterou lze přímo, nebo nepřímo identifikovat například pomocí jména, emailu, adresy, ale také pomocí např síťového identifikátoru, tzv. Cookie.

Kdo je Správcem údajů? 

Správcem údajů jsem já, Magdalena Beranová, se sídlem v ulici Tužebníkova 360, na Praze 4,  149 00. Moje IČO je 14372223 a můžete mi napsat na mag@typomag.cz.

Zpracovatelem vašich osobních údajů jsem také já a zpracovávám je za účelem:

 • souhlasu – vy mi napíšete poptávku a já na ni reaguji
 • plnění smlouvy – už jsme se dohodli, HURÁ!
 • oprávněného zájmu – např. už jsme spolupracovali a já mám zrovna volné ruce, tak vám je nabídnu
 • zákonné povinnosti – musím například pro účely daňového přiznání ukládat všechny faktury s vašimi identifikačními údaji
 • vylepšování mého webu – používám nástroj Google Analytics, abych se ujistila, že u mě na webu najdete všechno, co potřebujete a nejsou tam žádné slepé uličky

Jaké údaje o vás zpracovávám?

Je to především vaše jméno a váš email. Dále to můžou být vaše identifikační údaje jako IČO, DIČ, adresa, číslo bankovního účtu nebo telefonní číslo, které mi sdělíte.

Můžou to ale také být elektronické identifikační údaje jako je cookie, nebo IP adresa.

Jak dlouho budu vaše údaje zpracovávat?

Pokud se dohodneme na spolupráci, tak po dobu naší spolupráce a dál jen po maximální dobu, kterou mi ukládá zákon (účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let).

Pokud se nedohodneme, tak nejvýše po dobu jednoho roku.

Respektuji vaše práva:

Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s platnou legislativou, což pro vás znamená, že máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Pokud vaše údaje zpracovávám na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České Republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00, Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Co jsou ty cookies 🍪? 

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení a pomáhají mému webu lépe fungovat. Taky mi pomáhají zjistit, jak se vám můj web líbí, které jeho části najdete rychle, a které bych měla lépe zviditelnit. 

Dělí se dle platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete váš prohlížeč,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

Nebo podle funkcí na:

 • esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost mých webových stránek,
 • preferenční, které umožňují, aby si moje webové stránky zapamatovaly informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování mých webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,
 • analytické, které mi pomáhají zjistit, jak se vám můj web používá.